ZingTruyen.Net

zky x ly || you complete me

Fanfiction

22197

Đang cập nhật

27-07-2021

zky x ly || you complete me

3188 lượt thích / 22197 lượt đọc
"phải xé được lớp bọc u ám, chúng ta mới có thể bắt lấy ánh sáng." - - - ý tưởng cùa mình, không liên quan đến các sự kiện ngoài đời, phiền các độc giả không nghĩ nhiều. bfzy! có hint của phong cảnh nguyên lâm, diệp tư ai không thích - tạm biệt, thứ lỗi không tiễn. thân ái!

5 chương mới nhất truyện zky x ly || you complete me

Danh sách chương zky x ly || you complete me