ZingTruyen.Net

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

Fanfiction

128272

Hoàn thành

03-03-2022

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)

14857 lượt thích / 128272 lượt đọc
Couple chính: Nguyên Châu Luật (Châu Kha Vũ - Trương Gia Nguyên) Couple phụ: Diệp Tư, Lâm Trận Tuốt Súng, Đổ Ngô Tư Nhân Thể loại: một chút ngược, chua cay đắng mặn ngọt muốn gì có đó cường công × cường thụ H tùy tâm trạng Warning: OOC "Châu Kha Vũ, nếu có một điều ước, tôi ước mình chưa từng yêu anh, tôi muốn quên anh đi"

Danh sách chương YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI ! (HOÀN)