ZingTruyen.Net

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI !

Fanfiction

28343

Đang cập nhật

24-07-2021

YZL - CHÂU KHA VŨ LY HÔN ĐI !

4718 lượt thích / 28343 lượt đọc
Couple chính: Nguyên Châu Luật (Châu Kha Vũ - Trương Gia Nguyên) Couple phụ: Diệp Tư, Lâm Trận Tuốt Súng, Đổ Ngô Tư Nhân Thể loại: một chút ngược, chua cay đắng mặn ngọt muốn gì có đó cường công × cường thụ H tùy tâm trạng "Châu Kha Vũ, nếu có một điều ước, tôi ước mình chưa từng yêu anh, tôi muốn quên anh đi" Cảnh báo: OOC