ZingTruyen.Net

Yêu Phải Bạn Giường | BJYX | 博君一肖

Fanfiction

215176

Hoàn thành

03-05-2021

Yêu Phải Bạn Giường | BJYX | 博君一肖

20699 lượt thích / 215176 lượt đọc
Nhân vật: Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Thể loại: Nam × Nam - bao dưỡng - có ngọt có ngược -.tổng tài công × bình phàm thụ - song tính văn - cao H (không dày) Nội dung: Tiêu Chiến yêu Nhất Bác là thật, cậu yêu cầu anh lên giường cũng là thật. Tác giả gốc: 墨书白 Link tác giả: http://moshubai425.lofter.com Tên fic gốc: 偏偏喜欢你 Đã xin phép tác giả và nhận được sự đồng ý ❤ ❌HÓA OOC - DỊ ỨNG CLICK❌

5 chương mới nhất truyện Yêu Phải Bạn Giường | BJYX | 博君一肖