ZingTruyen.Net

xuyên qua thế giới võ hiệp làm hoàng đế

Khoa học - viễn tưởng

50

Đang cập nhật

07-06-2021

xuyên qua thế giới võ hiệp làm hoàng đế

0 lượt thích / 50 lượt đọc
Xuyên qua thế giới võ hiệp làm hoàng đế Tác giả: Tây Môn Bất Xuy Tuyết. Edit + Beta: Tịch, Quinn, Tà, Bóng, Cat, Vi. Nguồn: http://kinzie3012.wordpress.com Thể loại: 1×1, cung đình, cường cường, giang hồ, hệ thống, thế giới võ hiệp, xuyên không, đế vương công. Nhân vật: Nhan Cảnh Bạch | phối hợp diễn: Tứ đại danh bộ, Đại Đường song long, Lục Tiểu Phụng, vài đại hiệp và danh tướng khác Tình trạng bản gốc: Hoàn 138 chương (bắt đầu edit từ 28/03/2015) Tình trạng bản dịch: On-going Một câu giới thiệu vắng tắt: Làm hoàng đế đã khó, làm hoàng đế ở thế giới võ hiệp càng khó hơn!
Tags: dammy