ZingTruyen.Net

Xuyên Nhanh Drop[ĐM]: Xuyên Vào Hệ Thống Hút Tinh Hoa

Khoa học - viễn tưởng

47917

Đang cập nhật

10-10-2021

Xuyên Nhanh Drop[ĐM]: Xuyên Vào Hệ Thống Hút Tinh Hoa

1158 lượt thích / 47917 lượt đọc
CRE ẢNH: Rùa bò team Lưu ý: đây là H văn do mình tự làm. Thụ Song Tính. Truyện 'có thể' sẽ bẻ lái thành NP :vvvv (vì mình khá thích đọc Nhất Thụ Đa Công) Truyện 'sẽ' có nhiều lỗi do đây là bộ đầu tay của mình. Truyện khá thô tục, có thể sẽ có Song Tính, NP, Nhân Thú, cần cân nhắc kỹ trước khi đọc