ZingTruyen.Net

Xuyên Nhanh Cùng Ngươi Sinh Bé Con

Cổ đại

250

Đang cập nhật

14-10-2021

Xuyên Nhanh Cùng Ngươi Sinh Bé Con

59 lượt thích / 250 lượt đọc
Tác giả: Bingbingbongbong2230. 1x1, hệ liệt, sinh tử, song tính thụ. Nhất kiến chung tình Cố Trạch từ nhỏ đã bị coi là kẻ lập dị, chuyên ăn nói lắp bắp. Bỗng một ngày nọ xuyên vào một quyển tiếu thuyết mau xuyên của một tác giả nổi tiếng. Hệ thống Diệt Thế: [Mời ký chủ cứu vớt nam phụ, thay đổi cuộc đời của y, khiến các nhân vật HE.] Cố Trạch: "Không phải. Là. Diệt Thế?" Hệ thống: [Không phải. Hệ thống chúng tôi luôn hướng các ký chủ đến chân thiện mỹ, tuyệt đối không tồn tại chuyện diệt thế.] Cố Trạch: "Tên. Của ngươi?" Hệ thống: [Chờ.] ..... Hệ thống Se Duyên: [Chào ký chủ, tôi là hệ thống Se Duyên. Đảm bảo uy tín chất lượng, mời ký chủ cứu vớt nam phụ, thay đổi cuộc đời của y, khiến các nhân vật HE.] Cố Trạch: "..." Văn phong chưa khá lắm, tác giả dốt văn mà. Truyện sẽ không kịch tính, nhiều bug, quan trọng là nhẹ nhàng, đơn giản. Không thích đọc xin đừng nói lời cay đắng. Truyện chỉ đăng tại wattpad, sẽ sửa nếu cần

5 chương mới nhất truyện Xuyên Nhanh Cùng Ngươi Sinh Bé Con

Danh sách chương Xuyên Nhanh Cùng Ngươi Sinh Bé Con