ZingTruyen.Net

Xianyu (Xiao x Ganyu) [Chuyển ver] Thiên thần mắt tím

Ma cà rồng

1041

Đang cập nhật

12-05-2022

Xianyu (Xiao x Ganyu) [Chuyển ver] Thiên thần mắt tím

163 lượt thích / 1041 lượt đọc
Couple chính sẽ là Xianyu (Xiao x Ganyu) Warning : OOC Các nhân vật trong truyện đều không phải của mình,các bối cảnh và mạch truyện trong game đều không liên quan đến câu chuyện này.

5 chương mới nhất truyện Xianyu (Xiao x Ganyu) [Chuyển ver] Thiên thần mắt tím