ZingTruyen.Net

[Weki Meki][Shabang] The Choices

Siêu nhiên

2472

Đang cập nhật

11-06-2021

[Weki Meki][Shabang] The Choices

433 lượt thích / 2472 lượt đọc
Cuộc đời luôn cho ta muôn vàn sự lựa chọn. Chọn đúng hay sai đều tùy thuộc vào quyết định của chính ta..... Một đứa trẻ lớn lên trong sự áp đặt và thù hận đã được cho hai lựa chọn.... Vậy nó sẽ chọn cái nào đây.... Tiếp tục chìm đắm trong thù hằn và bóng tối vĩnh hằng... Hay.... Mở lòng và để ánh sáng của cuộc đời nó kéo nó ra khỏi sự cám dỗ của bóng đêm...