ZingTruyen.Net

[Wakatora] Duyên phận

Tâm linh

65

Hoàn thành

08-01-2022

[Wakatora] Duyên phận

18 lượt thích / 65 lượt đọc
"Mọi người có tin vào mấy thứ gọi là duyên phận không? Trước đây tôi không tin mấy thứ ấy đâu bởi vì nó nghe thật phi lí. Nhưng vì gặp một người vào ngày sinh nhật/16-9 mà tôi đã thay đổi suy nghĩ ấy..." Nv của bác Ken Wakui Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ:D

Danh sách chương [Wakatora] Duyên phận