ZingTruyen.Net

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

Fanfiction

71610

Đang cập nhật

21-11-2021

Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em

8288 lượt thích / 71610 lượt đọc
Thiếu tướng Kim và Tiểu bạch thỏ (◍•ᴗ•◍) "So với nghiện hôn thì thiếu tướng Kim nghiện Jeon Jungkook hơn" "Vậy thì em cũng phải có trách nhiệm, cho phép thiếu tướng Kim được cưng chiều em suốt đời" °°° • Author: mintk_06 • Kim Taehyung x Jeon Jungkook. • Thể loại: Hiện đại, Ngọt, Sủng, Sinh tử văn, HE,... • Tình trạng: Chưa hoàn. °°° |24/08/21|

5 chương mới nhất truyện Vkook | Thiếu Tướng Kim Cưng Chiều Em