ZingTruyen.Net

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

Ngẫu nhiên

24557

Đang cập nhật

24-01-2022

(VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM

1718 lượt thích / 24557 lượt đọc
Couple: TaeKook - SuMin - NamJin Thể loại: Đô thị hiện đại xen Hắc đạo. Cường công × Cường thụ. Ôn nhu Công × Kiêu ngạo thụ. HE. H "Sống ở đời phải biết cái khôn nằm ở đâu chứ đừng có tỏ vẻ, trong khi não của mày đe'o được xoắn. Mày tuy có não nhưng tiếc là không biết cách sài nên nên chỉ có con đường chết. "

5 chương mới nhất truyện (VKOOK) ÔNG TRÙM ĐƯƠNG NHIỆM