ZingTruyen.Net

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

Fanfiction

3215828

Hoàn thành

30-09-2021

|VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!

222372 lượt thích / 3215828 lượt đọc
Anh chỉ muốn có con với em! Rating: NC- 17. Fic gồm 2 phần. Phần 1: Đã hoàn. Phần 2: Đã hoàn. ------ Summary. Trên trái đất những hơn 7 tỉ người nhưng mà anh chỉ muốn có con với một mình em thôi. Trích lời của Kim Taehyung. Đây là Fic sinh tử văn. NOTE: KHÔNG CHUYỂN VER HAY EDIT DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

Danh sách chương |VKook| (Longfic) Anh chỉ muốn có con với em!