ZingTruyen.Net

Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |

Fanfiction

28125

Đang cập nhật

18-01-2022

Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |

2690 lượt thích / 28125 lượt đọc
"Coi bộ tao chiều mày đến hư rồi" "Ai cho mày gần gũi với người khác ngoài tao" "Taetae, đừng nổi nóng nữa, tao sợ..." "Để tao mua chai mới cho, đừng đánh nhau" "Giận sẽ rất xấu..." "Láo nháo nữa tao bế mày lên giường" "JUNGKOOKIE! Mày mà còn nghịch nữa thì ngày mai xác định ở yên trong kí túc xá chứ không lết thân được đi đâu hết" Jungkookie cứng đầu có một Taehyungie nuông chiều "đến mức sinh hư" _______________ Toàn bộ các nhân vật ngoài Bangtan đều là hư cấu Truyện chỉ dựa trên trí tưởng tượng của tác giả

5 chương mới nhất truyện Vkook | Láo nháo tao bế lên giường |