ZingTruyen.Net

|VKook| Chú nuôi

Fanfiction

44436

Đang cập nhật

01-08-2022

|VKook| Chú nuôi

3963 lượt thích / 44436 lượt đọc
Từ khi "cháu nuôi" về ở chung nhà, Kim Taehyung mới biết là mình có nhiều nghị lực đến thế. Vả lại, con gì nuôi mà không để thịt ? ... Love bunny. Kiss bunny. Fuck bunny. ... Cre pic: @monnieminnie 🔞 DARK & AROUSAL 🔞 ⚠️ TRUYỆN CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD ⚠️ 🛑 KHÔNG ĐỒNG Ý CHUYỂN VER VÀ ĐẠO NHÁI Ý TƯỞNG. Zee 0207022 #1 shortfic #6 jungkook #1 taehyung #1 comedy

5 chương mới nhất truyện |VKook| Chú nuôi