ZingTruyen.Net

Vkook | Bước đến ôm em.

Fanfiction

63259

Hoàn thành

09-06-2021

Vkook | Bước đến ôm em.

4830 lượt thích / 63259 lượt đọc
Đem tất cả những gì tuyệt đẹp nhất dành tặng cho cậu, liệu rằng Kim Taehyung sẽ có thể có được Jeon Jungkook ở bên cạnh đến suốt cuộc đời không? Hay, chỉ là một người lạ thoáng qua cuộc đời nhau mà thôi? ... Vì đây là sinh tử văn nên mọi người hãy cân nhắc. Đây cũng là sản phẩm đầu tay của mình nên còn rất nhiều sai xót mong mọi người bỏ qua, và góp ý cho mình nhe. Yêu mọi người rẩt rất nhiều.

Danh sách chương Vkook | Bước đến ôm em.