ZingTruyen.Net

villain Izuku(sự cô đọc của một Villain)

Hành động

20522

Hoàn thành

03-02-2020

villain Izuku(sự cô đọc của một Villain)

1504 lượt thích / 20522 lượt đọc
Trong đây midoriya Izuku là một người không có năng lực anh lớn họ bakugo 4 tuổi và anh là người ít nói và không giao tiếp với mội người. và anh là ngươi duy nhất mà bakugo sợ. Mội người đặc cho anh Atula vì khi anh nghiêm túc hoặc giận dữ anh rất đáng sợ...(phần còn lại đọc truyện ròi biết nha)

5 chương mới nhất truyện villain Izuku(sự cô đọc của một Villain)