ZingTruyen.Net

VietNamxAll[Countryhumans]

Hành động

1296

Đang cập nhật

30-11-2021

VietNamxAll[Countryhumans]

332 lượt thích / 1296 lượt đọc
Lại là tui đêy.Tôi sẽ viết bên này nhá. Nick cũ của tui là:Tiểu Nguyệt{Runika Moon} Ai xem tôi bên MangaToon là rõ hết.Truyện này sẽ thay đổi một tý.Nó nhảm,Xàm và Thiếu muối.Ai thik thì đọc ko thì đi ra.Me ko nhận gạch đá cảm ơn