ZingTruyen.Net

[VegasxPete] KP Side Story

Hành động

265182

Đang cập nhật

05-05-2022

[VegasxPete] KP Side Story

6770 lượt thích / 265182 lượt đọc
Tiểu thuyết gốc của tác giả D.aem.i. Khuyên mọi người nên đọc "KP" trước để dễ hiểu mạch truyện. ⚠️18+⚠️ Bản dịch không đúng 100%, có nhiều thiếu xót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng.

5 chương mới nhất truyện [VegasxPete] KP Side Story