ZingTruyen.Net

[ Vegaspete ]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

Fanfiction

16287

Đang cập nhật

22-06-2022

[ Vegaspete ]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

892 lượt thích / 16287 lượt đọc
Truyện được viết theo suy nghĩ của riêng tôi khi vegas vô tình chạm ánh mắt với pete và yêu hắn ngay từ đầu nhưng vegas và luôn tỏ ra lạnh lùng với pete
Tags: vegaspete

5 chương mới nhất truyện [ Vegaspete ]Yêu em từ cái nhìn đầu tiên