ZingTruyen.Net

[ Vegas-Pete] Thâm tình là gì?

Fanfiction

38586

Đang cập nhật

26-09-2022

[ Vegas-Pete] Thâm tình là gì?

5376 lượt thích / 38586 lượt đọc
Lưu ý truyện sẽ có những yếu tố phi lý nên mong mn đừng áp đặt logi đời thật vào để so sánh Tui viết fic này chỉ để tạo một thế giới mới cho hai người mà tôi yêu quý. Bản thân tôi không chắc chắn sẽ được mọi chào đón nhưng tôi sẽ cố hết sức mình vì những độc giả của mình nếu có. Ở vũ trụ tôi tạo ra này sẽ chẳng phải sự đấu đá của hai gia tộc nữa đâu nên mọi người tham khảo nhé

5 chương mới nhất truyện [ Vegas-Pete] Thâm tình là gì?