ZingTruyen.Net

[ Vân × Duyên ] Ta yêu nhau từ bao giờ ?

Lãng mạn

8720

Đang cập nhật

16-09-2021

[ Vân × Duyên ] Ta yêu nhau từ bao giờ ?

2341 lượt thích / 8720 lượt đọc
Giữ liệu ! - Xin chào ! Tôi là Khánh Vân. Tôi sẽ là bạn cùng phòng với chị ! - Giữ London hoa lệ này tôi chỉ có một mình ! - Cô bị điên à ? - Tôi sẵn sàng hi sinh để cứu chị !

Danh sách chương [ Vân × Duyên ] Ta yêu nhau từ bao giờ ?