ZingTruyen.Net

[Twisted wonderland]_Màn đêm.

Siêu nhiên

937

Đang cập nhật

06-07-2021

[Twisted wonderland]_Màn đêm.

152 lượt thích / 937 lượt đọc
Pairing: Non-Cp Tình trạng: Đang viết Cảnh báo: (có thể) OOC (Non-Cp của tôi tức là cuối cùng cũng không canon ấy, nên có lỡ lầm gì mọi người bỏ qua) ***** Tôi đang chết dần, nhưng cũng đang tái sinh, Tôi mở mắt, tự hỏi đây là lần thứ bao nhiêu.