ZingTruyen.Net

Tướng Quân Lệnh phiên ngoại kỷ niệm 10 năm ra mắt - Thâu Thâu Tả Văn

Cổ đại

183

Hoàn thành

24-04-2021

Tướng Quân Lệnh phiên ngoại kỷ niệm 10 năm ra mắt - Thâu Thâu Tả Văn

23 lượt thích / 183 lượt đọc
Phiên ngoại song song kỷ niệm 10 năm của bộ tiểu thuyết đam mỹ Tướng Quân Lệnh. Tác giả: Thâu Thâu Tả Văn PN được viết ra khi tác giả thấy fans than rằng Tiểu Trần (Trần Tắc Minh) thật tội nghiệp, sẽ mãi mãi không biết bản thân cũng được yêu. Thế là tác giả quyết định 'Hãy để cho tiểu Trần biết!' Note: tại thời điểm gặp lại nhau ở cửa thành thì 2 nhân vật chính đã 40 tuổi.

Danh sách chương Tướng Quân Lệnh phiên ngoại kỷ niệm 10 năm ra mắt - Thâu Thâu Tả Văn