ZingTruyen.Net

[TỤC 18+] Nô lệ của xúc tu

Phi tiểu thuyết

69263

Hoàn thành

31-03-2022

[TỤC 18+] Nô lệ của xúc tu

850 lượt thích / 69263 lượt đọc
Truyện tưởng tượng, tháo não trước khi đọc, có yếu tố siêu tục và không dành cho thanh niên nghiêm túc. Đến một ngày một con bạch tuộc làm gì bạn thì sao ?