ZingTruyen.Net

[Tuấn Hạn] Tâm chiếu - Tỏ lòng nhau

Fanfiction

14199

Hoàn thành

14-01-2022

[Tuấn Hạn] Tâm chiếu - Tỏ lòng nhau

2479 lượt thích / 14199 lượt đọc
Author: kanoritsuro @ AO3 / 郎律叶 @ weibo CP: Cung Tuấn x Trương Triết Hạn Số chương: 25 chương (chính văn + phiên ngoại) Permission: đã được tác giả cho phép chuyển ngữ, chỉ đăng tại wattpad @silver11529 Thể loại: từ thanh xuân đến trưởng thành, thanh mai trúc mã, yêu thầm, có H, chắc chắn là HE :))) Lúc trưởng thành thì một người từng là quân nhân, một người là phi công nhé, mlemmm thế này nên cứ đâm đầu nhảy vội 🥲 ------ Người là bạn thuở ấu thơ, là tâm giao niên thiếu, là bối rối tuổi dậy thì, là niềm day dứt đầu đời, là bù đắp lúc trưởng thành...

5 chương mới nhất truyện [Tuấn Hạn] Tâm chiếu - Tỏ lòng nhau