ZingTruyen.Net

[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?

Phi tiểu thuyết

2950

Đang cập nhật

01-08-2021

[ Tuấn Hạn ] Anh đi rồi, em còn màng điều gì?

337 lượt thích / 2950 lượt đọc
"Mỹ nhân chẳng phải là phàm thai sinh Là do tiên khí kết tinh mà thành Nếu người đã là thần binh Vì sao người lại đa tình hơn ta." "Ta gặp nhau hẳn chỉ là duyên kiếp, nhưng yêu người lại mang điệp khúc bi ai." "Kết hôn hay không kết hôn, đều sẽ có hối hận. Mèo trong ngõ nhỏ thật sự rất tự do nhưng nó lại không có chốn dừng chân."