ZingTruyen.Net

❮trans❯HIDE & SEEK | BANGTAN

Kinh dị

37408

Hoàn thành

03-02-2018

❮trans❯HIDE & SEEK | BANGTAN

4450 lượt thích / 37408 lượt đọc
Highest rank : #46 ❝chạy nhưng chẳng thể trốn.❞ A BANGTAN FANFICTION. - A story by : @taegi- Translated by : @-jinvalerie- Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.

5 chương mới nhất truyện ❮trans❯HIDE & SEEK | BANGTAN