ZingTruyen.Net

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!!

Hài hước

104732

Đang cập nhật

08-05-2022

[TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!!

19344 lượt thích / 104732 lượt đọc
Sanzu Haruchiyo bất lực nhìn con ghệ của mình, nó đang giảng đạo lí cho vua của hắn về sắc đẹp là như thế nào kìa!!!! Đi đánh nhau hay đi giết người gì nó cũng lựa kẻ xấu đánh, đẹp thì tha bất kể là địch hay ta. "Úi anh kia trông đẹp trai thế??" "Thế tao không đẹp à?" "Haru là đẹp nhất mà! Chứ không thôi em bỏ anh rồi" Ngày nào cũng phải giữ nó kè kè bên cạnh, không chú ý một chút là lại đi cua trai, cua gái. Mệt vl!!! __________ Bìa: @Yakultsan

5 chương mới nhất truyện [TR][Sanzu]Sắc đẹp là trên hết!!