ZingTruyen.Net

(TR)( AllTake) Kiểm Soát (BL)

Fanfiction

169637

Đang cập nhật

03-12-2021

(TR)( AllTake) Kiểm Soát (BL)

28391 lượt thích / 169637 lượt đọc
Title : Kiểm Soát Author : Yukai ( Ying) Genre : BL, AllTake, chiếm hữu, giam cầm , Phi logic, OOC Rating: 18+ Warning: Cấm chỉ định dị ứng Boy x boy P/S : . Xin đừng mang Đi đâu khi mình không biết gì hết. Đồng nhân này mình chỉ đăng tại Wattpad. Cảm ơn các

Danh sách chương (TR)( AllTake) Kiểm Soát (BL)