ZingTruyen.Net

[Tokyo Revengers] [readers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?

Truyện ngắn

9120

Đang cập nhật

16-09-2021

[Tokyo Revengers] [readers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?

1601 lượt thích / 9120 lượt đọc
Nữ chính là y/n nhưng toii sẽ gọi là Yonni cho dễ nhá. Bộ này sẽ nói về cột xống hằng ngày ở Bonten. Ngọt và không SE (';ω;'). Mỗi chương sẽ là một câu chuyện ngắn nhá

5 chương mới nhất truyện [Tokyo Revengers] [readers] Có con gái ở Phạm Thiên thì sẽ như thế nào?