ZingTruyen.Net

|Tokyo Revengers| [AllTake] Khi Mặt Trời Tắt Nắng

Fanfiction

144206

Đang cập nhật

24-01-2022

|Tokyo Revengers| [AllTake] Khi Mặt Trời Tắt Nắng

29822 lượt thích / 144206 lượt đọc
Trọng sinh 20 kiếp muốn tự tử thì gặp ông anh có ý định ngăn cản. "Không thể đi tiếp được nữa, chi bằng..." Đâm đầu vào xe tải đi.

5 chương mới nhất truyện |Tokyo Revengers| [AllTake] Khi Mặt Trời Tắt Nắng

Danh sách chương |Tokyo Revengers| [AllTake] Khi Mặt Trời Tắt Nắng