ZingTruyen.Net

[Tổ hoàn châu] You're mine, I'm yours.

Truyện ngắn

12530

Đang cập nhật

25-09-2021

[Tổ hoàn châu] You're mine, I'm yours.

1674 lượt thích / 12530 lượt đọc
Thể loại: thanh xuân, vườn trường. Textfic nhưng có trộn văn xuôi cho dễ hình dung. Tất cả tình tiết là do tôi nghĩ ra. Tính cách nhân vật không liên quan đến ngoài đời Đây là chất xám của tôi, nên mong các bạn tôn trọng và không mang đi nơi khác biến nó thành chất xám của các bạn. Đừng biến bản thân thành một kẻ vô liêm sỉ, xin cảm ơn!!

5 chương mới nhất truyện [Tổ hoàn châu] You're mine, I'm yours.