ZingTruyen.Net

[Thuần Việt] (BH-ĐM) SONG HỶ

Cổ đại

562

Đang cập nhật

06-08-2022

[Thuần Việt] (BH-ĐM) SONG HỶ

120 lượt thích / 562 lượt đọc
Bối cảnh & Thời gian: Miền Tây Nam bộ Việt Nam những năm đầu thế kỷ 20 Thể loại: Bách hợp, Đam mỹ, Thuần Việt... Nội dung: Sẽ ra sao nếu hai anh em một nhà cùng chơi bede? =))) Tác giả: _Hnakee_