ZingTruyen.Net

Thơ thơ thẩn thẩn

Thơ ca

96

Đang cập nhật

12-04-2022

Thơ thơ thẩn thẩn

12 lượt thích / 96 lượt đọc
#sưu tầm Cứ mộng cứ mơ, tuổi già thơ Cho đời trẻ lại như còn mơ Bao giờ trời Phật gọi về cõi Thơ còn để lại , đó là mơ.