ZingTruyen.Net

[THIÊN TRƯỜNG PHỦ CA ] - Huấn văn

Cổ đại

10872

Hoàn thành

28-07-2022

[THIÊN TRƯỜNG PHỦ CA ] - Huấn văn

996 lượt thích / 10872 lượt đọc
[Kỷ độ bích đào tiên kết thực, Động thiên tam thập lục xuân phong.] 'Bích đào mấy lần đã kết quả từ trước, Gió xuân thổi khắp ba mươi sáu động trời.' - Đông cảnh - Trần Anh Tông -