ZingTruyen.Net

Thế giới máy móc

Khoa học - viễn tưởng

11528

Đang cập nhật

15-10-2019

Thế giới máy móc

1296 lượt thích / 11528 lượt đọc
(Đang nản, nên lục kho truyện đăng chơi...) Đây là một thế giới hiện đại vượt trên cả thời kì máy móc thống trị con người, nơi con người thống trị máy móc và tiến hoá thành một loài người mới cao cấp hơn. Ở thế giới này, con người luôn sở hữu trong cơ thể một loại [Linh Hồn Máy Móc], thứ có thể giúp họ gọi ra một món vũ khí dạng linh hồn nhưng lại có cấu tạo của máy móc. Không chỉ giúp con người thế giới này có sức mạnh chống đối với hệ thống sinh vật mới của thế, nó còn bảo vệ họ khỏi nguy cơ từ chính họ tạo ra. Cảnh báo: Vì tác giả quá lười, nên sẽ không có edit từ chương 1 đến 29 gì đó, và nhiều chỗ trong chuyện logic hay trình tự gì đó nó nát bét :v, mong đừng hét vào mặt tác giả tại sao không viết đàng hoàng nha. Cảnh giới lười biến đạt đến lv max~

Danh sách chương Thế giới máy móc