ZingTruyen.Net

(12 cs) Lunisolar (Quyển 1)

Hành động

584

Đang cập nhật

21-06-2021

(12 cs) Lunisolar (Quyển 1)

51 lượt thích / 584 lượt đọc
"Everything can happens, so do it before it's too late." Lunisolar - bạn có thể hiểu là Âm Dương. ...Đây là một nơi tồn tại song song, theo một cách đặc biệt Để các bạn cố gắng sửa nỗi lầm để tái sinh Và đây là Thế giới Âm Dương... p/s: bìa hơn màu mè :))

5 chương mới nhất truyện (12 cs) Lunisolar (Quyển 1)