ZingTruyen.Net

[ Thao Nát Những Bá Tổng Đó ]

Hành động

12593

Đang cập nhật

15-09-2021

[ Thao Nát Những Bá Tổng Đó ]

649 lượt thích / 12593 lượt đọc
Thể loại: Đam mỹ, H+, Xuyên nhanh, NP, Hệ thống, Tổng công, Cường cường Chu Uý Kì ngoài ý muốn bị buộc định vào một hệ thống "Thao phiên bá tổng", nhiệm vụ chính là xuyên qua các loại thế giới thao phiên các loại bá tổng, thao bọn họ đến biết nghe lời. Chỉ có hoàn thành nhiệm vụ Chu Uý Kì mới có thể thuận lợi rời khỏi, tích luỹ giá trị kinh nghiệm nhất định. Bá tổng phim thần tượng Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết ngôn tình Mary Sue, bá tổng tiểu thuyết tra công tiện thụ...đợi đã, thao phiên bọn họ!

5 chương mới nhất truyện [ Thao Nát Những Bá Tổng Đó ]