ZingTruyen.Net

[ Takemichi x all ] Tranh sủng

Fanfiction

27911

Đang cập nhật

14-05-2022

[ Takemichi x all ] Tranh sủng

4593 lượt thích / 27911 lượt đọc
- Người không biết gì về tình yêu lại phải đi chiều chuộng người khác? - Một Takemichi hoàn toàn khác. Có H , và tục, cân nhắc trước khi đọc. Không đọc được thì thôi. Truyện theo kiểu : Top thì vô tâm trong chuyện tình yêu. Bot thì có máu chiếm hữu cao Ngọt đôi khi hơi bạo lực, máu me. Ooc nặng

5 chương mới nhất truyện [ Takemichi x all ] Tranh sủng