ZingTruyen.Net

[taesoo] blood (vtrans)

Ma cà rồng

207

Đang cập nhật

23-06-2021

[taesoo] blood (vtrans)

32 lượt thích / 207 lượt đọc
Chiếc nanh của hắn đã được đặt trên cổ, chuẩn bị nếm máu tươi. "Em là con mồi của tôi, chỉ riêng em." nguồn: @seoultwix