ZingTruyen.Net

[TaeKook/VKook] Quan hệ

Fanfiction

285015

Đang cập nhật

16-07-2021

[TaeKook/VKook] Quan hệ

8194 lượt thích / 285015 lượt đọc
Đêm mưa tám năm trước, Jeon Jungkook cố gắng chạy thoát khỏi bàn tay của những kẻ buôn người.... Tám năm sau, cậu bắt gặp lại hình bóng một kẻ bí ẩn xuất hiện dưới màn mưa năm ấy. Kẻ đó, từng muốn giết cậu... . . . "Đừng có mà đánh vào đầu! Đánh tôi ngu thì cả đời sau tôi sẽ bám lấy anh mà sống!" "Không thèm chấp với anh. Tôi là trai thẳng!" "Cẩn thận có một ngày tôi bẻ cong cậu" . . . "Anh... Anh họ?" "Kim Taehyung, tôi thật không ngờ..."