ZingTruyen.Net

「 TaeKook 」Tôi Không Muốn Quên Em

Fanfiction

567801

Hoàn thành

29-11-2021

「 TaeKook 」Tôi Không Muốn Quên Em

19586 lượt thích / 567801 lượt đọc
"Cậu vẽ giỏi như vậy, không bằng vẽ tôi đi, sau đó cậu có thể giữ làm kỉ niệm..." "Tôi có thể vẽ anh theo yêu cầu, nhưng tôi không cần hình của anh..." ... "Kim TaeHyung, tôi đợi thêm hai ngày, sau hai ngày anh không xuất hiện tôi lập tức phá nát bức tranh này!" "JungKook, anh về rồi..!" ... "Dù còn bên anh một giây thôi, em vẫn muốn yêu anh đến hết một giây đó..." "JungKook, anh không muốn quên em!"