ZingTruyen.Net

taekook ∡ money

Fanfiction

188990

Hoàn thành

30-11-2021

taekook ∡ money

22818 lượt thích / 188990 lượt đọc
Come here and enjoy baby Thể loại: Sinh tử văn Một món quà xinh iu tặng sinh nhật tuổi 25 của Kookoo và tuổi 27 của anh Kim "Tôi là top mà cũng bị Kim Taehyung đè đấy thôi, sẽ chẳng ai cưỡng lại được sức hút của anh ta đâu"_ by Jungkook "Trước kia Jungkook kèo trên, đến khi gặp tôi thì bị tôi đè"_ by Taehyung . "Một lần là ngoại lệ thì mãi mãi là ngoại lệ" | written by nmphuong✨ | begin: 22.09.2021 end: 28.11.2021