ZingTruyen.Net

TaeKook | Hello, my crush!

Fanfiction

28862

Đang cập nhật

30-06-2022

TaeKook | Hello, my crush!

3069 lượt thích / 28862 lượt đọc
TopKook! BottomTae! Quá trình theo đuổi đàn em JungKook của TaeHyung Thể loại: niên hạ, text, mạng xã hội, instagram, confession, topic. Tác giả: Rùa (@helloheheeeee) Nhân vật: Hot boy khoa thanh nhạc x Hot boy khoa diễn xuất. CP: Jeon JungKook x Kim TaeHyung. Chúc cả nhà đọc truyện vui vẻ! #KookV