ZingTruyen.Net

taekook | Đốc tờ có nhà không?

Fanfiction

41287

Hoàn thành

20-07-2021

taekook | Đốc tờ có nhà không?

6214 lượt thích / 41287 lượt đọc
Đốc Tờ có nhà không ? | Hanh x Quốc Lấy bối cảnh Việt Nam những năm của thập niên 1940 Chuyện tình gian nan giữa Đốc Tờ Kim Thái Hanh và bệnh nhân Điền Chính Quốc ______ bắt đầu : 03/6/2021 kết thúc : 08/7/2021 Vui lòng không lấy cắp ý tưởng, không chuyển ver dưới mọi hình thức Là tác phẩm đầu tay, nếu có sai sót thì những lời góp ý của các bạn chính là phần thưởng lớn của tụi mình 💜 #tradaotaekook

5 chương mới nhất truyện taekook | Đốc tờ có nhà không?