ZingTruyen.Net

(Taekook) Đại Ca

Hài hước

10356

Đang cập nhật

13-04-2021

(Taekook) Đại Ca "Bé" Jeon

880 lượt thích / 10356 lượt đọc
JK là một đại ca đầu gấu ở trường, một hôm đánh nhau sức đầu mẻ trán. Được bạn bè mang vào phòng y tế, đại ca bé Jeon thấy anh thầy y tế đẹp trai quá và thế là bắt đầu quá trình cua trai.

5 chương mới nhất truyện (Taekook) Đại Ca "Bé" Jeon

Danh sách chương (Taekook) Đại Ca "Bé" Jeon