ZingTruyen.Net

[Taekook] Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân.

Fanfiction

86681

Đang cập nhật

01-12-2021

[Taekook] Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân.

10166 lượt thích / 86681 lượt đọc
written by jeontaehyung_kim. sản phẩm là trí tưởng tượng không liên quan đến đời thực, mọi nhân vật đều được tưởng tượng ra trừ Jeon Jungkook, Kim Taehyung, Hoseok và Jimin,... Fic không hợp gu thì xin hãy tránh xa mình, đừng cmt khiếm nhã ở trong fic của mình. SINH TỬ VĂN. " sinh con gái nhé? Đi mà, đi mà Jungkookie" " không được, trong bụng là con trai rồi..." " không chịu, không chịu đâu. Sinh lại đi, phải là con gái cơ." Bắt đầu:𝟏𝟔/𝟖/𝟐𝟎𝟐𝟏 Kết thúc:

5 chương mới nhất truyện [Taekook] Bỏ Qua Hẹn Hò, Tiến Tới Hôn Nhân.