ZingTruyen.Net

Stray Kids• Bỏ Qua Ôm, Ta Lăn Giường Cái Nhỉ?

Fanfiction

38451

Đang cập nhật

23-09-2022

Stray Kids• Bỏ Qua Ôm, Ta Lăn Giường Cái Nhỉ?

4828 lượt thích / 38451 lượt đọc
Vừa là textfic vừa là fic r18. Fic đầu tiên thử viết theo lối textfic, rất mong nó không flop. 💌: R18, couple không theo định kiến, lỗi đánh máy, chửi tục, cringed

5 chương mới nhất truyện Stray Kids• Bỏ Qua Ôm, Ta Lăn Giường Cái Nhỉ?

Danh sách chương Stray Kids• Bỏ Qua Ôm, Ta Lăn Giường Cái Nhỉ?