ZingTruyen.Net

[Song Ngư Harem] Khi Nữ Phụ Không Còn Là Nữ Phụ

Khoa học - viễn tưởng

17849

Đang cập nhật

16-05-2021

[Song Ngư Harem] Khi Nữ Phụ Không Còn Là Nữ Phụ

787 lượt thích / 17849 lượt đọc
Ai bảo rằng là nữ phụ thì suốt đời chỉ là là nữ phụ? Truyện đi theo motif cũ:v Toii viết thể loại np ( 1 nữ nhiều nam) không được giỏi mong mọi người đừng chê, với thể loại nữ phụ toii cũng không rành lắm hihi nên khi viết sẽ có nhiều sai sót. Tác giả: ✘𝒃𝒚𝒖𝒏𝒎𝒆𝒊 Ngày viết: 8/2/2020. Ngày hoàn: ?