ZingTruyen.Net

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

Fanfiction

43056

Đang cập nhật

27-06-2022

•𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything

6604 lượt thích / 43056 lượt đọc
Jeon Jungkook sẵn sàng trả một số tiền lớn cho một vật tầm thường chỉ đơn giản là vì hắn thích nó, hắn sẽ làm mọi cách để hắn đạt được thứ hắn muốn cho dù số tiền phải trả là rất lớn nhưng hắn nào có quan tâm chứ, chỉ cần thỏa mãn hắn là được mà và Park Jimin cũng không phải là ngoại lệ...

5 chương mới nhất truyện •𝙺𝙾𝙾𝙺𝙼𝙸𝙽• plaything